Quiz według kategorii

Quiz iQuestion jest formą gry albo intelektualnego sportu, w którym gracze starają się odpowiedzieć poprawnie na pytania. Jest to gra, sprawdzająca Twoją wiedzę w określonym temacie.

Polityka prywatności iQuestion

Umowa z użytkownikiem

Poniższa Umowa z użytkownikiem (zwana dalej Umowa) zostaje zawarta pomiędzy iQuestion (zwanym dalej Umowa - Agent) a osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnej (zwaną dalej Użytkownik).

Wyrażenie zgody na zawarcie obecnej Umowy (przyjęcie oferty) następuje poprzez rejestrację lub autoryzację w Aplikacji mobilnej iQuestion. Niniejsza umowa uważana jest za zawartą (staje się skuteczna) w momencie zakończenia rejestracji Użytkownika w Aplikacji mobilnej iQuestion lub autoryzacji Użytkownika w Aplikacji mobilnej iQusetion, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

1. Do kogo odnosi się niniejsza polityka?

«Użytkownik» oznacza osobę korzystającą z aplikacji iQuestion.

2. Rejestracja w aplikacji mobilnej iQuestion App oraz Zasady korzystania z niej

2.1. W celu korzystania z aplikacji mobilnej lub niektórych jej funkcji Użytkownik musi przejść proces rejestracji, w wyniku którego zostanie utworzone unikalne konto Użytkownika (Konto), umożliwiające dostęp do aplikacji mobilnej.

2.2. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do dokładnego i wyczerpującego wypełniania pytań zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz do stałego aktualizowania tej informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność i wiarygodność danych podanych podczas rejestracji (adres e-mail, imię i nazwisko).

2.3. Użytkownik ma prawo zarejestrować nie więcej niż jedno konto.

2.4. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za wszystkie działania (jak i ich konsekwencje) w trakcie korzystania z aplikacji mobilnej iQuestion na podstawie swoich danych uwierzytelniających.

2.5. Agent nie ponosi odpowiedzialności za wybór hasła Użytkownika przez osoby trzecie oraz czynności dokonane przez nie za przy użyciu wybranego hasła.

2.6. Użytkownik jest zobowiązany natychmiast poinformować Agenta o każdym nieuprawnionym (nieautoryzowanym) dostępie do aplikacji mobilnej iQuestion i/lub o każdym złamaniu (podejrzeniu złamania) zabezpieczeń swojego konta.

2.7. Agent ma prawo do wysyłania do Użytkownika wiadomości o charakterze promocyjnym lub informacyjnym. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich wiadomości, wówczas może zażądać usunięcia informacji poprzez ekran ustawień.

3. Prawa i obowiązki Agenta

3.1. Agent zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec awariom, jednak nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe awarie techniczne i przerwy w działaniu aplikacji mobilnej iQuestion, niezależnie od przyczyn tych awarii i czasu ich trwania.

3.2. Ze względu na to, że aplikacja mobilna iQuestion jest na etapie ciągłego dodawania i aktualizowania funkcji i pytań, nazwa i skład udostępnionych funkcji może się zmienić co pewien czas bez uprzedniego poinformowania Użytkownika, Agent ma prawo do zakończenia (czasowo lub na stałe) poszczególnych funkcji.

3.3. Agent zobowiązuje się do regularnego doskonalenia oprogramowania i kompleksu sprzętowego, jednak nie gwarantuje, że oprogramowanie aplikacji iQuestion jest wolne od błędów, sprzęt nie ulegnie awarii i będzie działał bez przerwy.

4. Prawa i obowiązki Użytkownika

4.1. Użytkownik zobowiązuje się do czytania aktualnej wersji Umowy przy każdej wizycie w aplikacji mobilnej iQuestion oraz postępowania zgodnie z jej postanowieniami.

5. Jak grać w quiz iQuestion?

5.1. Sprawdź swoją wiedzę: odpowiadaj na pytania, czytaj opisy w poszukiwaniu prawidłowych odpowiedzi i rywalizuj z innymi graczami.

5.2. Wszystkie pytania są filtrowane według kategorii. Możesz wybrać jakąkolwiek kategorię.

5.3. Zajmij miejsce w rankingach. Zawsze możesz wyłączyć wyświetlanie w rankingu na stronie ustawień.

6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Podczas rejestracji w Aplikacji Mobilnej Użytkownik przekazuje Agentowi następujące dane osobowe:

  • Nazwisko
  • Imię
  • E-mail
  • Zdjęcie (z Facebook/ Google/ Apple)

Celem opracowania danych osobowych jest wykonanie zobowiązań i realizacja usług określonych w niniejszej Umowie.

6.2. Jeśli chcesz usunąć swoje dane z naszej aplikacji, napisz do nas na E-mail: ads.batvina@gmail.com. W liście podaj swoje Nazwisko, Imię, E-mail, w ciągu 24 godzin usuniemy Twoje dane.

7. Reklama w mobilnej aplikacji

7.1. Aplikacja mobilna iQuestion jest darmowa, jednak Agent pozostawia sobie prawo do wyświetlenia reklamy w aplikacji.